on a grey day, copenhagen, 2018

små malerier. De fleste er 30 cm x 30 cm., malet med en blanding af akryl og pigment på lærred. 

Penselstrøgene er tydelige og hurtige, hvert strøg er en handling, som efterlader farve, spor og tegn på lærredet. Det består af amorfe klatter og overraskende farver. Det er natur og unatur. Det er organisk og kunstigt i en og samme bevægelse. Noget får lov til at blive, andet males over i næste strøg. Hvert billede er som et brudstykke af et større hele og derfor fletter de enkelte billeder sig ind i hinanden og ud i rummet.

se mere