ornament_A København 2014

Udstillingen ORNAMENT_A er en gruppeudstilling i København, som jeg har kurateret. i mit værk kombinerer jeg et mønster af trekanter, malet direkte på væg og gulv med en afghansk kamelpose med samme mønster OG FARVE

English below

Om ORNAMENT_A

”i materiens allermindste grundelementer eksisterer ornamentet som en objektiv realitet og danner grundlaget for menneskets subjektive glæde ved ornamentikken, der ikke er andet end stoffets grammatik, materiens geometri.”

Asger Jorn, 1948

I et råt kælderlokale i en baggård i Nørregade, hvor Galleri North holder til, inviterer udstillingen Ornament A ned til et totalværk med værker af seks forskellige kunstnere.

Gennem Anja Frankes mønstertrykte uldkorridor føres den besøgende ind i udstillingsrummet, som desuden har værker af kunstnerne Camilla Nørgård, Tumi Magnússon, Pernille With Madsen, Katrine Nyholm og kurator Ida F. Ferdinand. Fælles for værkerne er ornamentet som omdrejningspunkt og forholdet til den rumlige kontekst. Ornament A er en stedsspecifik udstilling, hvor værkerne spiller op mod og inddrager Galleri Norths karakteristiske udstillingsrum. I gallerirummets tilstødende lokale findes Forlaget Norths udgivelser. Dette rum aktiveres og inviteres med ind i udstillingen af et lydværk af Tumi Magnússon og er med til at angive rammen for udstillingen.

Kunstnerne opererer indenfor ornamentikkens formsprog med gentagelser, rytme og mønstre, men lader ornamentet være det centrale i værket. Ornamenter og mønstre findes overalt som et mellemværende mellem rum og beskuer, krop og verden. Det er folkeligt og anonymt med rødder langt tilbage i historien. På udstillingen træder ornamentet ud af anonymiteten, idet billedkunstnerne netop belyser og undersøger sider af den ornamentale arv i forhold til det konkrete sted. Som Jorn angiver i citatet, er ornamentet en bestanddel af noget større. Ornamentet er kunstnerens grammatiske formsprog. Kunstnernes særegne formsprog går i dialog med rummets konkrete kontekst og de øvrige værker i udstillingen.

Værkerne på udstillingen viser en bred mediediversitet i form af blandt andet video, stedsspecifikt maleri, lyd og keramik, hvilket er med til at understrege kunstnernes forskellige tilgange til arbejdet med ornamenter i kunsten. Den håndværksmæssige detaljerigdom, ornamentet er forbundet med, udfordres af de forskellige medier og metoder, de seks kunstnerne anvender.

Kurator: Ida F. Ferdinand. Tekst: Ina Gouliaev

Ornament_A copenhagen 2014

The exhibition ORNAMENT_A is a group exhibition in Copenhagen, I have curated. In my work I combine a pattern of triangles, painted directly on the wall and floor with an Afghan carmelbag in the same pattern AND COLOR