athen chiSINAU NORDVEST på millimeterpapir

Jeg slår mig ned EN MÅNEDS TID OG går i ét med omgivelserne, kameraet ER mit øje og PENSLEN MIT REDSKAB. Jeg kommer hjem med en serie gouacher PÅ MILLIMETERPAPIR og EN SERIE fotografier

English below

OM MIT MILLIMETER PAPIRPROJEKT

Jeg har siden 2015 været i gang med et kunstnerisk forskningsprojekt, hvor jeg undersøger byers eller bydeles visuelle DNA. Det er planen, at undersøgelsen skal omfatte byer i vidt forskellige egne og kulturer. Målet er i løbet af en årrække at arbejde med 10 byer i 10 lande.

Farver forstås og bruges forskelligt i forskellige dele af verden.  Symboler skifter betydning, og de mønstre man ser, er vidt forskellige i f.eks. Indien og Danmark. Tradition, tro, folklore, klima og politisk virkelighed er afgørende for, hvordan det fælles rum ser ud, og hvordan det forstås. Det er dette betydningsbærende men upåagtede rum, som jeg dokumenterer i fotos og bearbejder i gouacher. Jeg rejser med en metode, et system og samme arbejdsform til Athen, Chisinau og Nordvest-kvarteret. Jeg slår mig ned, går i ét med omgivelserne, kameraet bliver mit øje og gouacherne min associative billedfrembringelse.

Resultatet fra hvert sted er en serie på 50 gouacher og det samme antal fotografier. Billederne er gouacher malet på teknisk tegnepapir, fundet lokalt. De er kompositioner af gentagede cirkulære strukturer, skabt i en associativ udveksling med byernes farver, strukturer og mønstre. Jeg har valgt kun at bruge cirkulære former i gouacherne, fordi cirklen findes i alle kulturers visuelle sprog. Fotografierne er fra det fælles offentlige ikke veldefinerede rum, hvor farver, former og strukturer fanger blikket. Det er fotos af hverdagslivets mønstre, som de viser sig i indretning, brugsting, på udstillinger og i forretninger.

Ida F. Ferdinand 2017

Athens Chisinau Nordvest on graph paper

I MOVE IN FOR A MONTH AND MERGE WITH THE ENVIRONMENT. i come back after a month with a series of gouaches on graph paper and a series of photographs

ABOUT MY GRAPH PAPER PROJECT

Since 2015 I have been working on an artistic research project, which examines cities or neighborhood’s visual DNA. The plan is for the research to cover cities in variety of different area and cultures. The goal is to work with 10 cities in 10 countries over the span of a number of years.

Colors are used and understand differently in different parts of the world. Symbols hold different meaning and the ornaments you would encounter in for example India differs a great deal from those you would encounter in Denmark. Tradition, faith, folklore, climate and political reality are decisive factors in how the common space appears and is understood.  It is this significant, but often unnoticed common room of colors, patterns and structures; I document in my photos and refer to in my gouaches. I have travelled to Athens, Chisinau and Northwest Neighborhood with the same method, system and work form. I settle, merging with the environment, the camera as my eye and the gouaches my associative image developer.

The result of each place: a series of gouaches and photographs. The works are gouaches painted on technical drawing paper found locally. They are compositions of repetitive circular structures, created in an associative exchange with the cities colors, structures and patterns. I have chosen to only use circular shapes in the gouaches because the circle is present in all cultures visual language. The photographs stems from common public, but not well-defined space, where colors, form and structures catch the eye. They are photos of the patterns of everyday life, visible in the interior design, consumer goods and shops.

Ida F. Ferdinand 2017