Overgaden københavn 2004

striber og prikker på vægge og en Diasprojektion på et billedfelt sætter hele rummet i spil

English below

Overgaden Copenhagen 2004

Stripes and dots. Site specific installation. Murals, painting on aluminum with 5000 dots and a slide projection on a painting